Máme děťátko

Porodné

Porodné

Porodné patří mezi netestované dávky, poskytované bez ohledu na výši příjmu oprávněné osoby.

Nárok na porodné má žena dle §44 zákona č. 117/1995 Sb., která porodila dítě. Tento nárok má rovněž otec dítěte v případě že žena, která dítě porodila zemřela a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. Nárok na porodné vzniká dnem porodu. Na dávku vznikne nárok, jestliže se jednalo o porod dítěte, nikoli o potrat. I když dítě po porodu zemře, porodné se vyplatí.

Nárok na porodné má rovněž osoba z důvodu převzetí dítě ve věku do 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů §45 zákona č. 117/1995 Sb.. Nárok na porodné náleží i v případě, že před převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci dítěte.

Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě osvojené a dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

V případě svěření dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů manželům náleží porodné jen jednomu z manželů, určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se, určí příjemce porodného příslušný orgán.

Porodné se vyplácí jednorázově. Oprávněná osoba musí být stejně jako u ostatních dávek státní sociální podpory hlášena k trvalému pobytu na území ČR.

Výše porodného §46 zákona č. 117/1995 Sb. činí:

  • narodilo-li se 1 dítě, součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 11,10;
  • narodily-li se zároveň 2 a více dětí, součin úhrnu částek na osobní potřeby těchto dětí a koeficientu 16,60.

Příklad 1: Paní Monice se narodily dvě děti. Částka na osobní potřebu 1 dítěte činí 1 600 Kč, 2 dětí pak 3 200 Kč.
Porodné činí 3 200 x 16,6 = 53 120 Kč.

Příklad 2: Žena s trvalým pobytem na území ČR porodila syna, jehož otcem je občan Rakouska a dítě má rovněž rakouské občanství. Ženě vzniká nárok na porodné ve výši 11,1 x 1 600 = 17 760 Kč, neboť rozhodující je trvalý pobyt rodící ženy na území ČR, nikoliv přihlášení dítěte k trvalému pobytu nebo občanství dítěte