Máme děťátko

Kojení

Mateřské mléko se tvoří v mléčné žláze, která se začíná vyvíjet asi v šestém týdnu nitroděložního života a její vývoj pokračuje až do porodu. Po porodu jsou v mléčné žláze zřetelné všechny anatomické součásti a žláza novorozence je již schopna tvorby mléka. Až do puberty však zůstává mléčná žláza v klidu. Další vývoj nastává u dívek v pubertě, kolem 12 roku. S nástupem pravidelných hormonálních změn se vývoj žlázy zdokonaluje.

Největší rozvoj nastává pak až v těhotenství, přičemž se uplatňuje vliv několika hormonů.

Mléčná žláza se podobá stromu s větvemi a listy obrácenými k hrudní stěně. Je rozdělena na 15 - 25 oddílů navzájem oddělených přepážkami, podobně jako dílky dortu. Každý oddíl je tvořen asi stovkou lalůčků, ve kterých se tvoří mléko. Z nich vycházejí vývodné kanálky, které se postupně spojují ve větší vývody směrem k bradavce. Úsek vývodů pod dvorcem prsu (což je tmavý kruh kolem bradavky) je rozšířen a v těchto místech se mléko shromažďuje. Slouží tedy jako zásobníky mléka (sinusy). Mléčná žláza je tvořena také podpůrným vazivem, tukovou tkání, cévami a nervy.

 

Anatomické uspořádání mléčné žlázy

 • anatomické uspořádání mléčné žlázy 

  •  

   •  

    •  

     •  

      •  

       •  

        • 1. lalůčky žlázové tkáně (alveoly)
         2. mléčný kanálek
         3. sinus
         4. bradavka
         5. dvorec
         6. tuková a podpůrná tkáň

 

 

 

Je důležité vědět, že na tvaru a velikosti prsů tvorba mléka příliš nezáleží. 

 

 

Mléko se tvoří ve žlázových buňkách mléčné žlázy, které jsou uspořádány do váčkovitých útvarů (alveolů). Vytvořené mléko přechází do vývodů a v jejich rozšířené části v oblasti dvorce prsu se mléko hromadí (obr. 1.). Z těchto míst je pak činností jazyka dítěte a svalů na spodině ústní mléko vystřikováno a dítě je polyká.

Kojení je děj, který organizmus matky předpokládá a připravuje současně s vývojem plodu.

Řízení tvorby a regulace množství mléka závisí hlavně na dvou hormonech - oxytocinu a prolaktinu.

Oba tyto hormony jsou vylučovány podvěskem mozkovým.

Oxytocin má vliv na uvolňování již vytvořeného mléka, tento tzv. vypuzovací reflex se dostavuje zpočátku jako reakce na sání dítěte, což je nejsilnější podnět k jeho vybavení. Postupně se však dostavuje i jako reakce na pouhou vzpomínku matky na dítě (mléko začne z prsu odkapávat).

Nepříjemné vjemy pro matku - jako bolest, strach, úzkost, stres aj. mohou mít nepříznivý vliv - snižují reakci na sání dítěte a tím i na tvorbu hormonu. Stejně nepříznivý vliv má také alkohol a nikotin. Kromě uvolňování mléka působí oxytocin i na děložní svalstvo. Včasné přiložení narozeného dítěte k prsu matky bezprostředně po porodu může ovlivnit stahem děložního svalstva vypuzení placenty a také intenzitu krvácení. Reakci na oxytocin pociťuje matka také při každém kojení jako stahy dělohy. Zmírnění krevní ztráty rychlejším zavinováním dělohy šetří matce hemoglobin a železo.

Druhým důležitým hormonem je prolaktin. Ten se tvoří v menším množství už koncem těhotenství a působí na tvorbu nezralého mateřského mléka tzv. mleziva. Nejsilnějším podnětem pro jeho vylučování do krve je opět sání dítětem - zvláště v první půlhodině po porodu. Proto je tak významné, aby první přiložení novorozence k prsu bylo právě v této době.

Druhý až třetí den po porodu se obvykle zvyšuje tvorba mléka. To je provázeno zvýšeným překrvením prsu a někdy dokonce i otokem, což matka pociťuje jako napětí a teplo. Teprve za několik hodin od začátku tvorby mléka se začíná mléko z prsu uvolňovat.

Jestliže se nepřikládá novorozenec k prsu podle chuti dítěte dostatečně často a správnou technikou, může být nalití prsů velmi nepříjemné a bolestivé a někdy způsobí potíže při přisátí a sání dítěte vůbec.

Bolest matky z oteklého a překrveného prsu je pak brzy provázena bolestí z poškozených prsních bradavek a protože dítě nemůže bradavku správně uchopit, saje neúčinně a je neklidné.Shrnutí:

Čím častěji a déle dítě saje, tím více mléka se v mléčné žláze vytvoří a tím snadněji se uvolňuje dítěti do úst. Zásadou úspěšného začátku kojení - tvorby a uvolňování mléka je:

bullet1.gif (253 bytes) kojit časně (nejlépe do 30 min. po porodu)
bullet1.gif (253 bytes) kojit často (kdykoliv má dítě zájem - ve dne i v noci)
bullet1.gif (253 bytes) nedávat dítěti nic jiného pít než mateřské mléko z prsu.


Alternativní způsoby krmení

Jestliže dítě potřebuje z nějakého důvodu dokrm, měli by všichni, kteří pečují o matku a dítě znát alternativní způsoby krmení. Aby kojení bylo úspěšné, nemělo by být dítě v žádném případě dokrmované z lahve. Sání z lahve a prsu se od sebe liší, dítě se učí sát dvěma různými způsoby, což je pro ně matoucí, brzy začne preferovat láhev, ze které je pití snazší. Alternativnímu způsobu krmení se dává přednost i u nedonošených dětí , protože umožňuje, že tuky jsou štěpeny již v dutině ústní. Další výhodou alternativního krmení je, že vyžaduje aktivní pohyb jazyka, který je tak důležitý pro úspěšné kojení.

Krmení lžičkou

Krmení lžičkou


Při krmení lžičkou držíme dítě ve svislé poloze. Lžičku s mlékem přiložíme ke rtům a vyčkáme až dítě začne provádět sací pohyby rty, pak lžičku nakloníme, aby mléko mohlo ze lžíce vytéci. Před další dávkou ponecháme dítěti čas k polknutí mléka.

Krmení kapátkem či stříkačkou

Krmení kapátkem či stříkačkou


Dítě držíme opět ve svislé poloze, stlačíme jemně bradu dítěte dolů směrem k hrudníku. Pak vložíme kapátko či stříkačku do úst dítěte a jemně a pomalu mléko do úst vstříkneme.

Při krmení stříkačkou dbát na to, aby dítě při sání spolupracovalo, aktivně táhlo píst stříkačky. Mléko nesmí jen chabě do úst vtékat.

Krmení po prstu

Krmení po prstu


Dítě položíme do svislé polohy proti sobě, ukazovák vsuneme do úst dítěte po polovinu druhého článku tak, aby nehet směřoval k jazyku. Prst směřuje na patro, kde je sací bod, po jehož stimulaci začne dítě pohybovat jazykem. K prstu pak přiložíme silikonovou špičku připojenou na stříkačku s mlékem. Použitím cévky ke krmení, která je napojená na stříkačku, lze tento způsob modifikovat.

Krmení kádinkou, hrníčkem

Krmení kádinkou, hrníčkem


Dítě opět držíme ve vzpřímené poloze se zajištěnýma rukama. Nakloněnou kádinkou se dotkneme nejprve rtů dítěte. Reakcí na tento podnět je vysunutí jazyka a jeho stočení do pohárku, čímž se získá mléko z kádinky. Tímto způsobem dobře pijí i nedonošené děti od 30. týdne postkoncepčního věku. Začít krmit dítě kádinkou lze hned po přijetí nebo v případě, kdy při sondování toleruje 2-3 hodinový bolus mléka. Krmení kádinkou je možné střídat s gastrickou sondou do doby než je možné začít s kojením. Velmi dobře se osvědčila kádinka při krmení dětí s rozštěpem rtu a patra pokud kojení nebylo ještě stabilizované nebo možné. Krmení kádinkou se dobře uplatňuje také u dětí s poruchou koordinace sání a polykání, protože podporuje faktory nutné pro koordinaci sání a polykání (pohyby jazyka, tonus rtů, rychlost svalových pohybů).

Krmení kádinkou je metoda snadná a dostupná nejen pro zdravotnický personál, ale i pro rodiče.

Krmení dítěte ze suplementeru (speciální relaktační pomůcka)

Krmení dítěte ze suplementeru


Při použití této speciální pomůcky dítě saje prs a stimuluje produkci mléka, zatímco mléko je přiváděno cévkou z kádinky. Princip této metody je následující. Plastická cévka je jedním koncem v kádince s odstříkaným mlékem , druhý konec cévky je připevněný k prsu. Dítě dostává mléko cévkou z kádinky a současně i z prsu. U originálního suplementeru má matka nádobku s mlékem zavěšenou na krku dnem vzhůru, tenká cévka odvádějící mléko z nádobky je připevněna k prsu.


Baby colica

Definice: stav, kdy dítě intenzivně pláče více jak 3 hodiny denně, nejméně 3 dny v týdnu.

 • postihuje 15-40 % kojenců

 • začíná ve 2.-3. týdnu života, spontánně vymizí mezi 3.-4. měsícem

 • postihuje kojené i nekojené děti

 • probíhá v návaznosti na jídlo, pozdě odpoledne a večer

Příčiny baby koliky - nejasné

 • autonomní hyperaktivita, okolnosti kolem porodu, zvýšená hladina motilinu v krvi, úzkostná matky

 • intolerance proteinů či laktózy

 • u kojených strava matky (kravské mléko, nadýmající strava, citrusové plody, vody s vysokým obsahem CO2)

 • často spojení s atopickou rodinnou anamnézou

Terapie

 • vyloučit nadýmající stravu u matky

 • masáže bříška

 • skin to skin kontakt

 • jemné houpání

 • navázat s miminkem kontakt přes oči

 • popíjení čaje matkou s kmínem, koprem, fenyklem

 • podání glukózy dítěti (max. 1 ml 15-25 % G), zvyšuje produkci endogenních opinoidů

 • ev. SAB simplex, Paralen

 •  

Dítě bojkotující kojení
 Nejčastější příčiny:

 • Omezované kojení

 • Rušivé momenty při kojení (hluk, křik, hádky, rádio, televize…)

 • Nemoc dítěte (infekce dutiny ústní, krku, středního ucha, rýma)

 • Dlouhodobé odloučení od matky

 • Příliš mnoho podnětů z nabitého denní programu

 • Změna chuti MM po léku, potravě, menstruaci, retenci mléčného kanálku

 • Příliš zaměstnaná matka

Návod jak se chovat k dítěti, které bojkotuje kojení

 • Kojte v klidném prostředí

 • Buďte v neustálém kontaktu s dítětem, kůži na kůži

 • Zkuste kojit dítě hlavně v noci, kdy je více ochotné pít než v bdělém stavu

 • Měňte polohy při kojení

 • Některé děti vyžadují pohyb při kojení- kolébaní, kojení za chůze…

 • Pokud dítě přes den prs odmítá, odstříkávejte tak často, jak jste předtím kojila a dítě dokrmte některým z alternativních způsobů

 • Buďte trpělivé a vytrvalé , všechno ostatní může počkat

 • Až bojkot přejde, kojení se zase upraví

Léčení bolavých bradavek
Problémy s bradavkami - BOLESTIVÉ A POPRASKANÉ BRADAVKY, RAGÁDY

Bolestivé bradavky a trhlinky jsou výsledkem nesprávné techniky kojení, chybného přiložení nebo nesprávného sání.

JE NUTNÉ:

 • opravit techniku kojeni

 • upravit polohu dítěte při kojení, aby ragáda byla v koutku úst

 • měnit polohy

 • simulovat uvolnění mléka před kojením přiložením teplého obkladu

 • nabídnout jako první méně bolestivý prs

 • neomezovat frekvenci a délku kojení

 • na konci kojení zasunout malíček za vnitřní koutek úst dítěte, které se pak samo pustí

 • na bradavce ponechat po každém kojení zaschnout pár kapek mléka

 • po každém kojení preventivně aplikovat hojivou mast Bepanthen

 • bradavky ponechat co nejčastěji volně na vzduchu

LÉČENÍ BOLAVÝCH BRADAVEK:

I když platí zásada, že kojení nesmí matku bolet, přesto se stává, že matky mají z nesprávné techniky kojení bolestivě poškozené bradavky, tzv. ragády, a proto často kojení vzdají. Poškození bradavek lze předcházet správnou technikou kojení a preventivním ošetřováním mastí Bepanthen.

Bepanthen Mast má rychlý hojivý účinek a je zároveň bezpečný pro matku i dítě. Je celosvětově prověřeným produktem a proto je doporučovaný zejména dětskými lékaři a gynekology.

BEPANTHEN Mast:

 • lze zakoupit pouze v lékárnách

 • lehce se roztírá

 • udržuje správnou vnitřní vlhkost bradavky

 • poškozená bradavka se dobře hojí

 • chrání kojence před vznikem opruzenin a rychle je léčí

 • neobsahuje žádné konzervační a parfémové látky

 •  

 • Nejčastější problémy při kojení:

  • Bolestivé nalití prsů

 • Ucpaný mlékovod

 • Mastitida - zánět prsní žlázy

 • Infekce plísněmi

 • Přídatná žláza

 • Slabý vypuzovací reflex

 • Nedostatek mléka

 • Nedostatečně kojené dítě

 • Silný vypuzovací reflex

  Výhody kojení

  VÝHODY KOJENÍ PRO DÍTĚ:

  • chrání před průjmy

 • ochrana proti infekcím dýchacích cest, zánětu středouší

 • nižší riziko cukrovky, alergie, obezity, anémie

 • lepší vývoj duševních schopností

 • méně často vyžaduje hospitalizaci

 • silnější kosti v dospělosti a stáří

  VÝHODY KOJENÍ PRO MATKU:

  • děloha se po porodu rychleji vrací do původního stavu

 • poporodní ztráty krve jsou menší

 • ženy trpí méně chudokrevností

 • chrání ženu před rakovinou prsu, vaječníků a osteoporózou

 • rychlejší návrat postavy ke stavu před těhotenstvím

 • antikoncepční účinek v průběhu kojení, pokud matka plně a často kojí

 • podpora citové vazby matka-dítě

 • pleny nepáchnou

 • levnější, než umělá výživa

  Technika kojení - Správné sání

  SPRÁVNÁ TECHNIKA SÁNÍ:

  • jazyk přesahuje dolní ret a je pod mléčnými sinusy

 • jazyk se pohárkovitě zformuje a uchopí bradavku i s dvorcem

 • bradavka i s dvorcem musí být uložena na jazyku

 • dásně stlačují dvorec, bradavka se protahuje směrem k zadní části dutiny ústní dítěte

 • tlak dásní posunuje mléko směrem k bradavce

 • vlnovitý pohyb jazyka zpředu dozadu posunuje bradavku i s dvorcem na patro dítěte

 • tlakem jazyka o tvrdé patro jsou mléčné sinusy vyprazdňovány

 • vytlačené mléko pak dítě polkne

  NÁSLEDKY NESPRÁVNÉ TECHNIKY KOJENÍ:

  • bolestivé a poškozené bradavky

 • nalité prsy

 • snížená tvorba mléka

 • neprospívající a nespokojené dítě

 • nespokojená matka

   Typy bradavek


Technika kojení - Správné přisátí

SPRÁVNÁ TECHNIKA PŘISÁTÍ

 • bradavka musí být vždy v úrovni úst dítěte

 • drážděním úst bradavkou se vyvolá hledací reflex

 • široce otevřená ústa dítěte jako při zívání jsou správnou odpovědí na tento dráždivý podnět

 • prs musí být nabídnut tak, aby dítě uchopilo nejen bradavku, ale co možná největší část dvorce, hlavně pod bradavkou

 • všechny prsty kromě palce by měly být pod prsem

!! POZOR !!

 • matka nesmí prs odtahovat prsty

 • dítě ve správné poloze může volně dýchat

 • nepřikládat k prsu dítě křičící, jazyk je při křiku umístěn nahoře a dítě v této poloze nemůže uchopit bradavku

DÍTĚ MŮŽE UCHOPIT BRADAVKU A DVOREC ZA TĚCHTO PODMÍNEK:

 • bradavka je dostatečně vytažitelná

 • dvorec ani bradavka nejsou přeplněné mlékem

 • dvorec ani bradavka nejsou oteklé

V PŘÍPADĚ OTOKU JE NUTNÉ:

 • rozmasírovat otok směrem nahoru

 • nosit podprsenku, je-li bradavka nejníže uloženou části prsu

 • nepoužívat k odstříkávání mechanickou odsávačku

ZNÁMKY SPRÁVNÉHO PŘISÁTÍ K PRSU:

 • brada a nos dítěte se musí dotýkat prsu

 • ústa jsou široce otevřená jako při zívání

 • většina dvorce je v ústech dítěte

 • více dvorce je vidět nad ústy než pod nimi

 • dolní ret je ohrnut ven

 • jazyk přesahuje dolní ret

 • bradavka i s dvorcem je na jazyku

 • tváře dítěte nevpadávají dovnitř

 • při sání se pohybují spánky a uši dítěte

ZNÁMKY NESPRÁVNÉHO PŘILOŽENÍ:

 • brada a nos dítěte se nedotýkají prsu

 • ústa nejsou široce otevřená

 • jazyk nepřesahuje dolní ret

 • dolní ret je ohrnutý dovnitř

 • dvorec není v ústech dítěte

 • větší část nezakrytého dvorce je pod ústy

 • při pití vpadávají tváře dítěte

 • tkáň prsu se před ústy pohybuje


Technika kojení - Polohy

 • zvolit pohodlnou pozici pro matku i dítě

 • dítě leží na boku, obličej, hrudník, bříško i kolena směřují k matce

 • ucho, rameno a kyčle dítěte jsou v jedné linii

 • osy procházející uchem, ramenem a kyčelním kloubem u matky i dítěte mají být rovnoběžně

 • matka přitahuje rukou této dítěte k sobě za ramena a záda, nikoliv za hlavičku

 • matka se nemá zbytečně dotýkat hlavičky ani tváře dítěte, aby nedošlo k matení sacího reflexu

 • pokud se dotýká hlavy, prsty nepřesahují spojnici ušní linie

 • mezi matkou a dítětem nesmí být žádná překážka (spodní ruka dítěte, uzel na zavinovačce...)

 • matka nesmí odtahovat prs od nosu

 • dítě přikládáme k prsu, nikoli prs k dítěti

 • brada, tvář i nos dítěte se dotýkají prsu

 • brada dítěte je v prsu hluboce zabořená

 • dítě nesmí křičet

 • kojení nesmí matku bolet

ZNÁMKY SPRÁVNÉ VZÁJEMNÉ POLOHY MATKY A DÍTĚTE:

Matka:

 • je relaxovaná

 • nic ji nebolí - bradavka, ramena, záda, ruce

 • tkáň prsu se před ústy dítěte nenapíná

 • vypuzovací reflex je funkční

 • bradavka není poškozená ani oploštělá

 • po kojení je prs vyprázdněný

Dítě:

 • nešpulí rty, nevpadávají mu tváře

 • saje dlouhými doušky

 • při sání nesrká

 • dítě volně dýchá, špičkou nosu odtlačuje prsní tkáň

 • je spokojené

 • matka i dítě leží na boku

 • matka má polštářem podloženou pouze hlavu tak, aby se vyrovnala poloha hlavy s výší ramene

 • v zádech je lehce prohnuta dozadu

 • dítě leží v ohbí paže

 • matka se nesmí opírat o loket, ani horní končetina nesmí byt zdvižena nad úroveň ramene

POLOHA VLEŽE

 • hlava dítěte leží v ohbí paže matky

 • předloktí matky podpírá dítěti záda

 • prsty matky spočívají na hýždích nebo stehýnku výše umístěné dolní končetiny dítěte

 • druhou rukou matka přidržuje prs

 • spodní ruka dítěte je kolem pasu matky

 • chodidla matky podpírá stolička

POLOHA VSEDĚ

 • je vhodné pro ženy s velkými prsy nebo plochými bradavkami či po císařském řezu

 • dítě leží na předloktí matky, která rukou podpírá ramínka dítěte

 • prsty matky spočívají na hýždích nebo stehýnku výše umístěné dolní končetiny dítěte

 • prsty podpírají hlavičku dítěte

 • nožky dítěte jsou podél matčina boku

 • chodidla dítěte se nesmí o nic opírat

 • předloktí matky je podepřeno polštářem

FOTBALOVÉ BOČNÍ DRŽENÍ

 • poloha vhodná pro nedonošené děti nebo pro děti, které se špatně přisávají

 • dítě leží na matčině předloktí

 • ruka podpírá prs téže strany

POLOHA TANEČNÍKA

 • vhodné zejména pro matky po císařském řezu

 • dítě leží v ohbí paže nebo na předloktí paže matky

 • polštář na břichu matky brání tlaku dítěte na jizvu

 • polštář pod koleny podpírá dolní končetiny matky

KOJENÍ V POLOSEDĚ S PODLOŽENÝMA NOHAMA

 • vhodné pro ženy po císařském řezu a děti, které se špatně přisávají

 • matka může dítě k prsu přesouvat bez většího úsilí a tlaku na jizvu

KOJENÍ VLEŽE NA ZÁDECH

 • vhodná pro děti nedonošené a děti s malou bradou

 • matka jednou rukou drží dítě, druhou prs

 • dítě sedí obkročmo na levé dolní končetině matky

 • její pravá ruka podpírá hlavu a krk spolu s tělem dítěte

 • levá ruka matky podpírá prs téže strany

 • při kojení z pravého prsu jej podpírá pravá ruka, levá podpírá dítě

VZPŘÍMENÁ VERTIKÁLNÍ POLOHA

 • kojit obě děti současně

 • lze volit různé polohy: boční fotbalové držení, kojení vleže, poloha do kříže, paralelní poloha

 • každé dítě muže mít svůj prs

KOJENÍ TROJČAT

 • dvě děti jsou kojené v boční fotbalové poloze

 • třetí dítě leží v klínu matky a pak je kojeno samostatně

KOJENÍ DVOJČAT


Technika kojení - Drzení prsu

Správné držení prsu

 • prsty se nesmí dotýkat dvorce

 • prs je podpírán zespodu všemi prsty kromě palce

 • palec je položen vysoko nad dvorcem

 • tlak palce na prsní tkáň umožní napřímení bradavky

 • prs musí být dítěti nabídnut tak, aby uchopilo nejen bradavku, ale co možná největší část dvorce

Správné držení prsu

Nesprávné držení prsu

 • prsty matky se dotýkají dvorce v místech, kde by měly být dásně dítěte

 • všechny prsty kromě palce by měly být pod prsem

Nesprávné držení prsuSpavé dítě

Jak dítě probudit

 • Mluvit a navázat s ním kontakt očima

 • Držet dítě ve vzpřímené poloze

 • Pohybovat s dítětem

 • Uvolnit zavinovačku

 • Svléknout dítě (sací aktivita se snižuje při teplotě nad 27 C)

Více stimulace

 • Hlazení

 • přebalení

 • otření obličeje chladnou žínkou

 • kroužení prstem okolo úst

Jak dítě udržet bdělé

 • vytlačit trochu mléka na rty

 • střídat prsy při zpomalení pití

 • mezi kojením dítě přebalit, nechat říhnout

 • měnit polohy při kojení

 • kojit vsedě

Slabě a líně pijící dítě

Líně pijící dítě

 • zůstává u prsu

 • pije se zavřenýma očima

 • polyká málo a krátkou dobu

 • malá stimulace vypuzovacího reflexu

 • nebudí se v noci

 • bradavka s dvorcem není dostatečně v ústech dítěte

 • dásně nestlačují mléčné sinusy

Slabě pijící dítě

 • pouští prs

 • malá stimulace pro opakované vyvolání vypuzovacího reflexu

 • nebudí se v noci

 • saje aktivně méně než 8x za 24 hodiny a pouze 5 minut, pozor!!!

Pomoc:

 • technika “přehazování” - výměna prsů během jednoho kojení (frekvence polykání klesá, dítě od prsu, naklonit dopředu, probudit , druhý prs)

 • “přehazování” po dobu 20-30 minut, každé 2 hodiny přes den , každé 4 hodiny v noci

 • u některých dětí zpočátku “přehazování” i každých 30-60 s

 • vyvolá opakované spouštění let down reflexu a uvolnění zadního tučného mléka

 • bradavku dostat až na měkké patro, 3x obkroužit ústa dítěte proti a 3x ve směru , přistřikovat mléko do úst, hlava níže než nohy (nohy 20 cm nad úrovní prsu)

Jak se pozná účinné sání a polykání

 • dítě polkne po každém pohybu čelistí

 • využívá spodní čelist ne rty

 • pohyby ušních boltců a svalů před ušima

Neúčinné sání

chvějivé, krátké sání=pouhý pohyb rtů-tremolení
Odstříkávání
 V některých situacích je nezbytné, aby matka mléko odstříkala !!!

KDY ODSTŘÍKÁVAT:

 • při oddělení matky od dítěte

 • při retenci (zadržování) mléka

 • při nadbytku mléka

 • pro vytvarování bradavky s dvorcem

Odstříkávání rukou

PŘÍPRAVA:

 • vyvařená nádoba na odstříkané mléko

 • čistě umyté ruce

 • přiložení teplého vlhkého obkladu na prsa či nahřátí ve sprše

 • krouživé masáže rukou od základu prsu směrem k bradavce k povzbuzeni vypuzovacího reflexu

 • zakončení masáže jemným vyklepáním prsů v předklonu

POSTUP:

 1. Špičku palce položit nad dvorec a špičku ukazováku pod dvorec tak, aby prsty tvořily písmeno C. Prsty a bradavka musí být v jedné linii.

 2. Celý prs přitisknout zbývajícími prsty a dlaní k hrudníku.

 3. Rytmicky stlačovat bradavku, až mléko začne odkapávat.

 4. Opakovat tento trojdobý pohyb a měnit pozice prstu na dvorci.

 5. Prsty nesmějí bradavku vytahovat dopředu a nesměji opouštět kůži, aby se neodřela.

 6. Velký nebo příliš nalitý prs podložit dlaní druhé ruky.

 7. Doba odstřikávání je kolem 20-30 minut, prsy několikrát vystřídat.


Odstavování
 Odstavování - postupně a s láskou!

Kojení je třeba chápat jako celek.
Není to jen zdroj výživy, ale:

 • uspokojuje i citové potřeby dítěte.

 • dlouhodobé kojení je specifický partnerský vztah mezi matkou a dítětem.

Všechny děti se dříve či později odstaví - až na to budou zralé.
Některé děti vyžadují být kojeny kratší jiné delší dobu.

Přirozené odstavování

Odstavování začíná okamžikem, kdy dítě přijme první příkrm.
Odstavování je učení dítěte přijímat jinou stravu než mateřské mléko z prsu.
Přirozené odstavování je jedinečný proces, při kterém nelze nic garantovat. Jen to, že kojení jednou určitě skončí.

Jak odstavovat?

postupně a s láskou!

 • matka se musí rozhodnout sama, musí zvážit, zda odstavení vyřeší její problém.

 • ani nemoc, operace... neznamenají, že s kojením se musí skončit, pokud matka a dítě nejsou na odstavení připravení.

 • dítě se prsu nevzdá, pokud nenabídneme jinou stejně přitažlivou náhradu.

 • je nutné zdvojnásobit denní mazlení, kontakt...

 • není chybou, když dítěti ustoupíte.

 • vyhnout se situacím, které dítěti připomínají kojení.

 • čas a trpělivost -náhlé odstavení může způsobit fyzické a citové trauma.

 • dostatek zajímavých potravin nabízet místo kojení. 
  Zdroj Laktační liga www.kojeni.cz, www.mamita.cz.