Máme děťátko

Antikoncepce

Antikoncepce po porodu

Ženě, která se musí nejprve zotavit z tělesné námahy spojené s porodem, přibývá v prvních týdnech zátěž nejen neklidných nocí, které jsou navíc přerušovány kojením novorozence, ale také často spojené s duševním rozpoložením. Ženy po  rodu obvykle ztrácí chuť na sex, tento pocit však po několika měsících přejde. Dopřejte si pohlavný styk teprve tehdy, když se opravdu budete cítit opět připravena.

Od kdy se po porodu opět chránit proti početí

Během šestinedělí, kdy hrozí bakteriální infekce, by ještě nemělo dojít k sexuálnímu styku. Jakmile páry obnoví seuální vztah, měli by použít spolehlivou metodu zabránění početí, i když se ještě nevrátila pravidelná menstruace. Nástup prvního menstruačního krvácení po těhotenství je velmi rozdílný (většinou mezi 6. a 24. týdnem po porodu). Předtím je sice ovulace vzácná, nikoli však vyloučená. Možnost otěhotnění existuje tedy i v tomto období.Neriskujte, protože krátce po sobě následující těhotenství představují pro matku i nenarozené dítě velmi značné ohrožení na zdraví.

Chrání kojení před těhotenstvím?

Ani kojící matka neni plně chráněna před novým otěhotněním pokud kojí, jelikož stejně jako u nekojících žen může k ovulaci dojít ještě před první menstruací. I když je kojení dlouhé a intenzivní, neposkytuje tak spolehlivou ochranu jako jiné antikoncepční metody. Poraďte se proto raději se svým gynekologem, která metoda zabránění početí je právě pro Vás po porodu vhodná.

Antikoncepce během období kojení

Pokud jde o volbu antikoncepce během kojení, platí v období kojení zvláštní pravidla. Prostředkem první volby jsou nehormonální tzv. bariérové metody, jako je například kondom. Pokud je děloha po porodu v období 4 až 6 týdnů dostatečně stáhlá, lze zavést i měděné tělísko. Kombinovaná pilulka by v této fázi (po porodu a v období kojení) neměla být používána, protože obsahuje estrogeny a gestageny, které mohou ovlivňovat složení mateřského mléka.

Pilulka s nízkým obsahem gestagenu
Po lékařské dohodě s vaší gynekoložkou mohou být použity přípravky, které obsahují pouze gestagen v nízkém dávkování, jako je například pilulka nebo intrauterinní system  (IUS). Minipilulka musí být brána pravidělně co 24 hodin, a to s maximální přesností, jinak ztrácí účinek. Tato pilulka nemá žádný vliv na složení mateřského mléka.

Současné možnosti antikoncepce

Ireverzibilní metody

Mezi ireverzibilní metody patří tubární sterilizace ženy či podvaz chámovodů muže. Jsou u nás omezeny zákonem.


Reverzibilní metody lze pak rozlišit na přirozené (kojení, periodická abstinence, koitus interruptus, úplná koitální abstinence), bariérové, nitroděložní a hormonální.

Přirozené metody jsou zatíženy velmi nízkou účinností a vysokými nároky na techniku provedení i sebekontrolu.

Bariérové metody a lokální chemická antikoncepce

Vyšší účinnost mají bariérové metody. Řadíme mezi ně většinou latexové zábrany průniku spermií do pochvy (kondom, femidom) respektive dutiny děložní (pesar) i chemické spermicidní prostředky (9-nonoxynol, benzalkonium chlorid). Jsou často užívány současně, což zvyšuje jejich antikoncepční účinek. Obě metody výrazně snižují riziko infekce pohlavním stykem přenášenými nemocemi. Významným kladem jsou rovněž nulové vedlejší systémové účinky. Z  přehledu literárních údajů o novém spermicidu – benzalkonium chlorid (Pharmatex) – vyplývá srovnatelná antikoncepční účinnost s perorální kombinovanou kontracepcí i intrauterinním tělískem. Spermicidní aktivita je spojena se schopností narušovat buněčnou stěnu mikroorganismů.

Intrauterinní tělíska

Intrauterinní tělísko (IUD) procházelo vývojem tvaru a použitého materiálu. U nás od spirály z inertního plastu (DANA) k medikovaným IUD tvaru T s mědí. Tak se k mechanismu účinku, který pravděpodobně vychází z vyvolání chronického aseptického zánětu v dutině děložní cizím tělesem, přidává spermicidní efekt použité mědi. To zvyšuje účinnost metody. IUD s sebou nese i jistá rizika, z nichž nutno uvést zvýšení rizika mimoděložního těhotenství (GEU), rizika pánevního zánětu a zvýšení krevní ztráty při menstruaci. Přidáním levonorgestrelu do IUD vzniká LNG-IUS (intrauterinní systém uvolňující levonorgestrel, Mirena). Za dominantní mechanismus působení je považována změna cervikálního hlenu bránící průniku spermií, atrofizace endometria, ovlivnění motility tub. Je možné jej zavést v šestinedělí a u kojících matek, neovlivňuje tvorbu ani složení mléka.

Hormonální antikoncepce

Dominantní skupinou antikoncepce je antikoncepce hormonální. Lze ji rozdělit na antikoncepci čistě gestagenní obsahující pouze gestagen a kombinovanou estrogengestagenní.

Čistě gestagenní kontracepce se liší aplikační formou a použitým gestagenem. Již výše byl zmíněn intrauterinní systém s levonorgestrelem, který stojí na pomezí mezi IUD a gestagenní kontracepcí. Ostatní formy gestagenní kontracepce díky dávce použitého hormonu nejen ovlivňují viskozitu cervikálního hlenu a růst endometria, ale zároveň inhibují ovulaci. Vyjma těhotenství nemá gestagenní kontracepce absolutní kontraindikaci podání. Mezi relativní kontraindikace patří karcinom prsu, ischemická choroba srdeční, recidivující ovariální cysty, nadváha, anamnéza mimoděložního těhotenství, osteoporóza, závažná hepatopatie, deprese, epilepsie a akné. Na druhé straně mají gestageny některé neantikoncepční indikace - poruchy menstruačního cyklu ve smyslu plus (menometrorhagie, polymenorhea), hyperplasie endometria, endometrióza, vaskulární migréna). Při nasazování gestagenní kontracepce nejsou nutná žádná laboratorní vyšetření, doporučena je podrobná anamnéza a preventivní onkogynekologické vyšetření.

Svým složením patří k čistě gestagenní kontracepci rovněž Postinor. Obsahuje 0,75 mg levonorgestrelu. V pozici postkoitální kontracepce jej lze podat do 72 hodin od pohlavního styku s rizikem selhání jen 1,1%. Druhou tabletu je nutno podat za 12 hodin po první.

Estrogengestagenní kontracepce je dominantní hormonální antikoncepční metodou. Její absolutní význam v zabránění nechtěného otěhotnění svědčí nepřímá úměra mezi jejím užívání a počtem potratů v České republice. Mezi roky 1990 a 1999 se zvýšil počet uživatelek hormonální antikoncepce o 613% a snížil počet potratů o 60%.

Donedávna výhradní formou byla perorální kombinovaná kontracepce (COC). Nově se objevují formy neperorální. Mechanismus estrogengestagenní kontracepce je kombinovaný. Dominantní je inhibice ovulace zablokováním zpětné hypofyzoovariální vazby, přidává se vliv gestagenu na motilitu vejcovodů, trofiku sliznice a cervikální hlen.

COC lze rozdělovat podle konstrukce, tedy podle dávky estrogenu a gestagenu v jednotlivých tabletách měsíčního balení. Pokud jsou dávky obou složek konstantní jde o monofazický přípravek, zvýšení dávky gestagenu v druhé polovině cyklu je charakteristické pro bifazický modul, trifazické přípravky mění dávku gestagenu dvakrát nebo častěji současně mění dávku EE.

Ve všech dostupných COC je jako estrogenní složka požit EE. Dle dávky EE dělíme COC na vysoko (40-50 µg), nízko (30-37,5 µg) a velmi nízko (15-20 µg) dávkované. Někteří autoři definují dávku velmi nízkou 25-20 µg a extrémně nízkou 20 µg. Ve většině studií nebylo prokázáno, že by snižování dávky pod 35µg vedlo ke snižování rizika trombembolické nemoci.

Progestiny v COC lze označit jako residuálně androgenní (norethisteron, lynestrenol, norgestrel), slabě androgenní (desogestrel, gestoden, norgestimat) a antiandrogenní (cyproteronacetát). Samostatnou skupinu tvoří derivát spironolaktonu drospirenon. Jedinečnost jednotlivých preparátů je založena právě na zvoleném progestinu.

Absolutní kontraindikací podání COC je anamnéza hormonálně dependentních nádorů či podezření na ně (nediagnostikované krvácení z dělohy, resistence v prsu), osobní anamnéza trombembolické nemoci a vrozená trombofilie, akutní hepatopatie a chronická hepatopatie s poruchou funkce, neléčená hypertenze, primární plicní hypertenze. Relativní kontraindikací jsou plánované rozsáhlé operace, vysoké riziko tromboembolie, závažná dyslipidémie, vaskulární migréna, komplikovaný diabetes mellitus, závažný prolaps mitrální chlopně a kouření více než 15 cigaret u ženy nad 35 let.

Relativní riziko tromboembolické nemoci (TEN) u uživatelek COC je 2-4. Je nutno toto riziko brát v úvahu přesto, že pouze 1-2% těchto příhod končí fatálně. Pečlivě odebraná anamnéza může odhalit ženy ve vyšším riziku TEN (anamnéza TEN v 1. a 2. linii, body mass index nad 30). U těch je pak vhodné vyšetření vrozených trombofilií, jako je například APC resistence (zvyšuje relativní riziko na 35, tedy z 0,8 : 100 000 na 30 : 100 000). Relativní riziko infarktu myokardu je 2 - 3,2. Prakticky není zvýšeno u žen do 35 let. Nicméně v kombinaci s kouřením se situace razantně mění, u kuřaček pod 35 let je relativní riziko 42,7, nad 35 let 484,6.

Indikací k podání COC je nejen její jedinečný antikoncepční efekt, ale také tak zvané neantikoncepční terapeutické účinky. COC je indikována v léčbě dysmenorey, poruch menstruačního cyklu ve smyslu plus i minus, kongestivní pelipathie, premenstruačního syndromu. Snižuje riziko opakování mimoděložního těhotenství, ovariálních cyst, riziko karcinomu ovaria, karcinomu endometria. Příznivě ovlivňuje benigní mastopatie. Při užití nízkodávkovaných preparátů se slabě androgenními progestiny nebo antiandrogeny je COC lékem volby pro syndrom polycystických ovarií. Pro léčbu akné volíme preparáty s antiandrogenním progestinem, speciálně pro tuto léčbu registrované.

Vyšetření potřebná k nasazení COC zahrnují řádnou anamnézu, preventivní gynekologickou prohlídku, měření krevního tlaku, u žen rizikových pak jaterní testy a koagulační parametry. Kontroly mají zahrnovat měření krevního tlaku za 3 měsíce a dále pak jednou ročně, u rizikových pacientek jaterní testy po 3 měsících a pravidelnou onkologickou prevenci.

Při hodnocení relativních kontraindikací je vždy nutno kalkulovat s možností nežádoucího otěhotnění, které je, odhlédneme-li od etické stránky věci, svými hormonálními změnami výrazně nebezpečnější (například relativní riziko TEN je v těhotenství  7-8), než kterýkoli ze soudobých antikoncepčních preparátů.

                                                    Pearl index - účinnost antikoncepce

Nechráněný styk

80,00 – 85,00

Spermicidy

 0,10 – 25,00

Kondom

14

COC

0,10 - 0,40

Perorální gestageny

0,14 - 9,60

Depotní gestageny

0,00 - 1,00

Cu - IUD

0,20 - 0,80

LNG - IUD

0,02 - 0,20

Ženská sterilizace

0,00 - 0,50

Mužská sterilizace

0,00 - 0,15


Zdroj
http://www.mineralfit.cz/clanek/2548--antikoncepce-po-porodu.html
http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2006010602