Máme děťátko

Výtah práv pacientů

Výtah práv pacientů

PACIENT MÁ PRÁVO:

1) na zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které se zdravotnický pracovník dozvěděl v souvislosti s ošetřováním nebo léčbou;

2) na veškeré informace o svém zdravotním stavu;

3) získat od svého lékaře potřebné informace pro zasvěcené rozhodnutí před zahájením nového diagnostického nebo terapeutického postupu;

4) odmítnout léčbu a být informován o důsledcích svého rozhodnutí;

5) na soukromí při ošetřování nebo léčbě;

6) na bezplatné preventivní vyšetření sledující zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a aktivní přístup zdravotnického zařízení k preventivním prohlídkám;

7) podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče;

8) nejméně na jeden léčivý přípravek v každé skupině léčivých látek hrazený ze zdravotního pojištění;

9) na prostředek zdravotnické techniky, hrazený ze zdravotního pojištění v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení;

10) na úplný výpis z účtu a evidence své zdravotní pojišťovny;

11) na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu;

12) na lékařskou službu první pomoci a ústavní pohotovostní službu;

13) na ošetření zdravotnickou záchrannou službou do 13 minut ve městě a 19 minut mimo město od přijetí tísňové výzvy s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele;

14) na bezplatný výdej léků v lékárně, pokud není stanoven doplatek ze zákona;

15) na ohleduplný, citlivý a důstojný přístup při léčbě.

podle zákonů 20/1966 Sb. a 48/1997 Sb