Máme děťátko

První pomoc

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace slouží k obnovení základních životních funkcí (ZŽF) postiženého.

KPCR (KPR) je soubor výkonů, sloužící k obnovení dodávky okysličené krve do všech tkání (hlavně do mozku - buňky odumírají už po 3-5 min. bez O2). Oživování provádíme při poruše či zástavě dechu a (i) krevního oběhu pomocí umělého dýchání (z plic do plic) a nepřímou srdeční masáží. Je-li jen 1 zachránce, u dospělého nejdříve volá ZZS a až pak resuscituje ("call first"), u dětí nejprve provádí 1 minutu KPCRKardioPulmoCerebrální Resuscitace a pak volá ZZS ("call fast").


Zástava dechu

Příčiny
 • neprůchodnost dýchacích cest (ucpání kořenem jazyka, cizího těla nebo vody při tonutí, škrcení, zával hrudníku, otok (alergická reakce,..)
 • poranění hrudníku
 • dušení důsledkem vdechování kouře nebo onemocnění (asthma, laryngitida, epiglotitida... )
Příznaky

Zástava krevního oběhu

Příčiny
 • náhlá srdeční příhoda
 • úraz elektr. proudem
Příznaky
 • není cítit tep na "velkých" tepnách
 • bledá, šedivá ("mrtvolná") barva kůže

První pomoc

1. dospělí ( + děti cca od 8 let ) - schéma ACBzměněné dřívější schéma ABC, nyní se resuscitace zahajuje nepřímou srdeční masáží

A) uvolnění dýchacích cest (Airway)
 • poloha vleže na zádech na pevné podložce
 • otevření a přehlédnutí ústní dutiny, v případě potřeby její vyčištění 2 prsty (překážku nevyhledáváme, pokud na sebe sama neupozorní.....) či odstranění překážky
 • záklon hlavy -> tlak na čelo hranou jedné ruky, prsty druhé ruky zdvíháme bradu
 • diagnostika zástavy dechu a krevního oběhu
C) zahájení nepřímé srdeční masáže (Circulation)
 • hranu jedné dlaně položíme doprostřed hrudní kosti (na nahý hrudník - snažíme se o diskrétnost, tj. odvedeme přihlížející) - u mužů spojnice bradavek, druhou dlaň položíme na první, případně propleteme prsty obou rukou
 • prsty směřují kolmo k hrudní kosti, nedoléhají k hrudníku, během masáže nevzdalujeme ruce od hrudníku
 • paže zachránce jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla postiženého
 • 30 stlačení hrudníku frekvencí 100 stlačení/min
B) umělé dýchání (Breathing)
 • záklon hlavy ->dlaň jedné ruky přitiskneme na čelo, prsty této ruky stiskneme nos druhá ruka může přidržovat bradu
 • 2 vdechy s dostatečným objemem ( hrudník se viditelně zvedá/klesá)

resuscitační poměr 30:2


2. děti ( cca 1 - 8 let )

A) - postup stejný jako u dospělého
B) - 5 základních vdechů, každý v trvání +- 1 sekundy, objemem takové, aby se zvedal hrudník, ale abychom nedýchali proti odporu
C) - masáž dlaní jedné ruky na středu hrudní kosti, 30 stlačení frekvencí 100 a více stlačení/min

resuscitační poměr 30:2


3. novorozenci a kojenci (cca do 1 roku)

A) - uvolnění dýchacích cest provádět jen mírným záklonem hlavy (podložení pod rameny)
B) - 5 zákl. vdechů z úst( jen jejich objem) do úst a nosu, aby se zvedal hrudník, frekvence 2-3 dechy/sekundu
C) - masáž 2 prsty (nebo překříženými palci) na hrudní kosti cca 1,5 cm pod spojnicí bradavek, frekvence minimálně 120 stlačení/min

resuscitační poměr 3:1 (novorozenci - do měsíce života), 30:2 (kojenec - do 1 roku)


Poznámky

 • při estetických zábranách nemusíme provádět umělé dýchání -> provádíme záklon hlavy a nepřímou masáž srdce
 • obnovení životních funkcí kontrolujeme vždy po 3 cyklech ( dýchání a masáž), a to po fázi vdechů ( po masáži by na krkavici mohla být odezva...)
 • po obnovení ŽF a ošetření přidružených poranění ukládáme postiženého do stabilizované polohy

KPCR

Ukončujeme Nezahajujeme
 • při přítomnosti jistých známek smrti (posmrtné skvrny a ztuhlost)
 • při poraněních neslučitelných se životem (oddělená hlava od trupu, rozdrcený otevřený hrudník, břicho...)
 • KPCR by mohla ohrozit životy jiných (nebezpečné zamoření....)


Uvolňování překážky v dýchacích cestách

Postup jak uvolníme překážku v dýchacích cestách, která postiženému zabraňuje v dýchání

K vdechnutí cizího tělesa většinou dochází náhle, bývá provázen namáhavým, hlučným dýcháním, kašlem. Dospělí nejčastěji vdechnou kousek potravy, malé děti drobnou část hračky...

První pomoc:

Dospělí
 1. vyzveme postiženého k mohutnému kašli
 2. úder do zad
  • a) postižený vsedě, předkloněná hlava mezi koleny
   b) postižený vleže na boku, tváří k zachránci
  • úder vedeme plochou dlaně mezi lopatky, vždy nalevo či vpravo od páteře!!!
  • manévr lze opakovat max. 5x ( pak provádíme Heimlichův manévr)
 3. Heimlichův manévr
  • rázné stlačení nadbřišku
  • neprovádíme u dětí do 8 let a u těhotných žen
  • riziko vyvolání zvracení a poškození vnitřních orgánů (jater, sleziny)
  • a) k postiženému při vědomí (v předklonu) přistoupíme zezadu -> obejmeme jeho trup svými pažemi -> do oblasti mezi pupíkem a mečovitým výběžkem dáme pěst jedné ruky, druhou jí uchopíme -> prudce stlačíme nadbřišek směrem dovnitř a nahoru
   b) u postiženého v bezvědomí klečíme obkročmo nad ním -> stlačíme nadbřišek na stejném místě a stejným směrem oběma rukama složenýma na sebe
  • při neúspěchu se doporučuje střídat 5 úderů mezi lopatky s 5 H. manévry
Děti (1-8 let)
 • střídání 5 úderů mezi lopatky s 5 H. manévry
Novorozenci a kojenci
 • a) dítě si položíme bříškem na své předloktí, hlavou dolů
  b) dítě uchopíme za nohy a otočíme hlavou dolů
 • vedeme několik úderů plochou dlaně směrem "ven z dýchacích cest" v oblasti mezi lopatkami (mimo páteř!!!)

Poznámky:

 • laik by neměl provádět manévry u bezvědomého (postupy uvádíme jen pro úplnost) -> zavolá ZZS, případně zahájí resuscitaci (v bezvědomí dojde k ochabnutí hrtanového svalstva, což může dovolit vdechovanému vzduchu vniknout do plic)
Zdroj http://www.prvni-pomoc.com