Máme děťátko

Amniocentéza

Amniocentéza

Jde o odebrání malého množství amniové tekutiny čili plodové vody na vyšetření.

Pro amniocentézu se lékař rozhodne většinou jenom u žen starších 35 let, pokud chce vyloučit nebezpečí vzniku některých vývojových vad plodu, např. Downovy choroby, rozštěpu páteře aj., nebo k přesnému zjištění, zda se v děloze vyvíjí chlapec, nebo děvče. To je důležité vědět u těhotných žen, přenašeček vrozené krvácivosti. Pokud by se vyvíjel chlapec nemocný vrozenou krvácivostí (hemofilií), dovoluje zákon ukončit těhotenství. Amniocentéza se v takovém případě provádí kolem 16. týdne těhotenství.

Jak se amniocentéza provádí? Především se prostřednictvím ultrazvukového vyšetření zjistí, kde je v děložní dutině uložen plod a kde je usídleno plodové lůžko. Pak se za neustálé ultrazvukové kontroly zavede do děložní dutiny velmi tenká jehla tak, aby se nedotkla ani plodu ani placenty. Zavedení jehly je naprosto nebolestivé, neboť kůže břicha ženy i břišní stěna se před zavedením jehly důkladně znecitliví speciálním znecitlivujícím roztokem.

Zavedenou dutou jehlou se odebere 20 ml plodové vody a ta se odešle na vyšetření. To se provádí jednak mikroskopem a jednak chemicky.

Odebrání plodové vody trvá přibližně 10 - 15 minut. Během vyšetření můžete být, nastávající tatínku, stále přítomen.

V ojedinělém případě (u 0,5 – 1 % žen) může tento výkon vyvolat vznik samovolného potratu, proto lékař vždy předem požádá těhotnou ženu o souhlas.

Ta samozřejmě prodiskutuje celou záležitost se svým partnerem. Pokud by, nastávající tatínku, taková situace nastala ve vašem manželství, bylo by třeba vzít v úvahu stupeň nebezpečí narození plodu s vývojovou odchylkou, v čemž by vám pomohlo vyjádření lékaře z genetické poradny.