Máme děťátko

Zdraví

                                                                

 


                                                       

  Prohlídka u lékaře

Poprvé
se jde k dětskému lékaři do 48 hodin po příchodu domu z porodnice. ťátko jde na prohlídku 9 krát do 1 roka,a to po příchodu z porodnice, někde chodí doktor na první návštěvu domu, mi jsme byli u doktora, pak jde ve 14 dnech, v 6 týdnech,v 3 , 4, 6, 8, 10  a 12 měsíci. Další prohlídky jsou v 18 měsících,  pak ve 3 letech a každé 2 roky,naposled v 19 kdy se převede k praktickému lékaři pro dospělé.
                                               
Očkování

                               Co vlastně je očkování, vakcinace, imunizace?

Imunizace v souvislosti s očkováním znamená proces, kdy do lidského (ale i zvířecího) těla je zaveden mikroorganismus (mikrob, bacil, virus), který byl předtím umrtven teplem nebo chemickou látkou, oslaben nebo jiným způsobem upraven, aby nevyvolal vlastní onemocnění, ale pouze tvorbu tzv. ochranných protilátek. Tvorbu protilátek vyvolá i toxin (jed) produkovaný mikroorganismem (oslabený toxin se nazývá toxoid - např. očkovací látka proti záškrtu nebo tyfu). Jako vakcínu lze použít i oslabeného živého mikroba (TBC) nebo virus (např. spalničky, dětská obrna, žlutá zimnice). Tyto ochranné protilátky přetrvávají u očkovaných dle typu vakcíny řádově týdny až mnoho let.

Několik desetiletí se již ve světe očkuje v prvním roce života proti záškrtu, tetanu, dětské obrně, černému kašli, v posledních deseti letech i proti mikrobu Haemophilus influenzae typu b.

Očkování představuje tzv. aktivní imunizaci - organismus si ochranné protilátky vytváří sám. V některých případech je možno ale podat jedinci, většinou ve formě injekce, protilátky vytvořené cizím organizmem, který danou infekci prodělal a vytvořil ve svém tele protilátky- to se pak nazývá pasivní imunizace (podává se např. zvířecí sérum, většinou nějakým způsobem upravené, čištěné. Upravené součásti séra se pak nazývají imunoglobuliny (např. sérum protitetanové, proti hadímu uštknutí, imunoglobulin proti žloutence typu B).

                                          
OČKOVACÍ KALENDÁŘ PRO ROK  2007


  

4. den - 6 týden

Tuberkulóza

 

 

3. měsíc

1.dávka hexavakcína
záškrt,tetanus,dávivý kašel,onemocnění
vyvolána Haemophilus influenzae b,vírová
 hepatitida B,dětská obrna

4 měsíc

2 .dávka hexavakcína

5 měsíc

3 .dávka hexavakcína

15 měsíc

1. dávka
Spalničky,příušnice,zarděnky

11 až 18 měsíc

4. dávka hexavakcíny
( Nejméně 6 měsíců po podání 3. dávky, nejpozději před 18 měsícem věku)

21. měsíc

2.dávka
Spalničky, příušnice, zarděnky -nejdříve 6 měsíců po 1, lze i podějí

10. rok

Dětská obrna

11. rok

Přeočkování  
tuberkulóza, u negativních tuberkulin

12. rok

3. dávky
Vírova hepatitida B u děti které nebyly očkované v prvních měsících života

14. rok

Přeočkování  tetanus a pak po 10 - 15 letech 

Dětatko může mít po očkování i reakci ale také nemusí. Teplota do39°C je normální. Ale nesmí se objevit i druhý den, to pak zavolejte svému doktorovy. Dbáme na dostatečný příjem tekutin, počas teploty se dětatko rychle dehydratuje.

Dětatko může být i mrzuté nebo naopak ospalé.