Máme děťátko

Rozštěp obličeje

Mezi vrozené vady se řadí i rozštěpové vady rtu a patra. Vyskytují se relativně často. V ČR se na 580 zdravých dětí narodí jedno dítě s některým druhem rozštěpové vady. Vznikají z příčin vnějších, vnitřních nebo jejich kombinací. Přesné příčiny vzniku těchto vad dosud nejsou objasněny. Pravděpodobně vznikají na podkladě vrozené vnímavosti (dědičné dispozice) k množství různých faktorů vyvolávajících vznik rozštěpových vad

Příčiny vzniku rozštěpových vad obličeje
Vnitřní dědičná dispozice - asi 20% pacientů
Zevní příčiny - asi 60-70% pacientů
 • vliv toxických látek
  • chemikálie
  • léky ( tetracyklin, vitamin A )
  • alkohol
  • další teratogenní látky
 • vliv fyzikálních příčin
  • úrazy v době těhotenství
  • vysoká teplota
 • vliv biologických faktorů
  • infekce ( virosy, chřipky..)
  • poruchy ve výživě plodu
   • abnormality těhotenství
   • vícečetná těhotenství
  • vyšší věk matky
  • další onemocnění matky
   • poruchy výživy
   • gynekologická onemocnění
   • stres, nervové vlivy
Kombinace příčin asi 10-20% pacientů
( dědičná dispozice se projeví až působením silného vnějšího činitele vyvolávajícího vznik rozštěpových vad )

Rozeznáváme dvě nejběžnější skupiny rozštěpů. První skupinu tvoří rozštěpy rtu. Ret je při nich postižen od pouhého zářezu až po úplné rozdělení. Může být zasažena i dáseň nebo dokonce rozštěp prostupuje horní čelistí až na patro. Vadou může být postižena buď jen jedna strana (častěji levá) nebo obě strany. U této skupiny rozštěpů bývají chlapci v poměru k dívkám postiženi častěji.

rozstep1.jpg rozstep2.jpg
celkový jednostranný a neúplný jednostranný
rozštěp rtu

Oboustranný rozštěp                                        Oboustranný rozštěp

Druhá skupina zahrnuje rozštěpy patra. Při nich bývá rozštěpen jen patrový čípek, nebo štěrbina rozštěpu sahá až do měkkého nebo tvrdého patra. Rozštěp patra bývá asi dvakrát častější u děvčátek.

Rozštěpem bývají zasaženy měkké tkáně (kůže, podkoží, svaly, sliznice) nebo i kostra horní čelisti. S tím souvisí změněná činnost postižených i sousedních orgánů. Proto je ztíženo kojení a polykání, později kousání a řeč.

Riziko narození dalšího dítěte s rozštěpem

Podmínka Riziko
Rodiče bez vady, jedno dítě má rozštěp 1:20
Rodiče bez vady, dvě děti mají rozštěp 1:4
Jeden rodič má rozštěp 1:20
Jeden rodič a jedno dítě mají rozštěp 1:4
Oba rodiče mají rozštěp 1:4

 

Prevence vzniku rozštěpu

Nejdůležitějším obdobím v prevenci rozštěpových vad jsou první dva měsíce těhotenství, kdy u lidského zárodku dochází k utváření základů obličeje. Matky se zvýšeným rizikem narození dítěte s rozštěpovou vadou (rizikové prostředí, narození dítěte s rozštěpovou vadou v rodině) by v těhotenství měli na doporučení gynekologa, pediatra nebo genetika užívat správné vitaminové prostředky a stopové prvky. Nejčastěji doporučované přípravky jsou:

 • Kyselina listová
 • Vitamin B1
 • Vitamin C
 • Vitamin E

Na druhé straně předávkování vitamínem A může vést ke vzniku VVV. Zvláště v těhotenství je nutno vyvarovat se alkoholu, nikotinu, drogám či lékům s možnými nežádoucími účinky pro těhotné !!! V těhotenství absolvují tyto ženy stejná vyšetření jako jiné těhotné, ale jsou obvykle sledovány na specializovaných pracovištích, které mají možnost v případě podezření na VVV provádět další speciální vyšetření.


LEČBA

Jitka Lonská, MUDr. Živa Müllerová CSc., FNKV, Stomatologická klinika při třetí lékařské fakultě v Praze

Narodí-li se dítě s rozštěpovou vadou obličeje, je brzy po narození pediatrem doporučena jeho návštěva v Rozštěpové centru. Zde je dítě vzato do evidence a vyšetřeno genetikem, chirurgem a stomatologem. Je naplánován sled nezbytných operačních výkonů, které jsou následující:

1) Uzávěr rozštěpu rtu - provádí se co nejdříve, tedy již v kojeneckém věku, mobilizací všech struktur rtu a jejich následným sešitím (sliznice, svalovina, kůže ve správných anatomických vrstvách)
2) Uzávěr rozštěpu patra - je indikován ve věku od 1 – 3 let dítěte, provádí se mobilizací a posunem slizničních laloků a svaloviny měkkého patra
3) Osteoplastika defektu alveolu – je indikována u dětí ve věku 8 – 11 let. Způsob provedení operace: Do defektního alveolárního výběžku se vkládá spongiózní kostní autotransplantát, odebraný většinou z lopaty kosti kyčelní pacienta. Pokud zůstává otvor mezi ústní a nosní dutinou (oronosální komunikace) – uzavírá se chirurgicky dodatečně posunem tkání s okolí defektu a to obvykle až v období dospívání pacienta - nejpozději do závěrečného protetického řešení.

Při chirurgických výkonech spolupracuje zubní technik. Zhotovuje krycí desky, které slouží jako nosiče hojivého materiálu, kryjí pooperační ránu a mechanicky ji chrání.

Při uzávěru rozštěpu patra se postupuje následujícím způsobem:

1) Pro zhotovení krycí desky je před operací pořízen lékařem otisk rozštěpu patra.
2) Technik vyhotoví sádrový model skutečné situace
3) Operatér na tomto modelu zakreslí rozsah krycí desky (viz obr. a, b,), která bude krýt odoperované místo.
4) Technik provede odlehčení tzn., že vypodloží (zaplní) místo defektu patra podkladovým materiálem tak, že simuluje situaci, která má nastat v ústech pacienta po operaci. Musí počítat s tím, že destička slouží jako ochranný kryt proti mechanickému poškození pooperační rány, ale i jako nosič hojivého materiálu. Odlehčení neboli vypodložení budoucí ochranné destičky může být provedeno jakýmkoliv plastickým materiálem, který po ztuhnutí nepodléhá tepelné deformaci.
5) Tvarování ochranných destiček se provádí pomocí tepla a tlaku v přístroji k tomu určenému. Upravený (vypodložený) sádrový model se vloží na stolek přístroje a provede se odizolování povrchu modelu pomocí izolační fólie. Izolace zajistí, že materiál, který slouží k vypodložení v místě defektu, se nepřilepí na budoucí krycí destičku a zajistí její čirost (zabrání vniku nečistot).
6) Přes izolaci se zhotoví – vylisuje destička z pružného nebo pevného materiálu. Pružný materiál se používá na žádost lékaře a to především u spongioplastiky. Při operaci rozštěpu patra se standardně používá materiál pevný - operační rána je zde větší a vlivem pružného materiálu by při jídle docházelo k jejímu poškozování.
7) Po vylisování se tvar krycí destičky přesně upraví podle rozsahu zakresleném na modelu – zubní technik obrousí přebytky materiálu, ohladí a dokonale zaleští okraje. Retence desky musí být zajištěna jejím dokonalým opracováním. Krycí destička nesmí tlačit na úponové řasy a retní uzdičku, ale vždy musí krýt tuber maxile. Na naší klinice používáme k výrobě krycích destiček akrilátové desky bez monomeru, pro jejich vhodné chemické a mechanické vlastnosti.

K odlehčení neboli vypodložení místa defektu na pracovním modelu se v naší laboratoři používá materiál Ausblockkitt, k isolaci mezi modelem a destičkou pak Isofolan. Ochrannou destičku vyrábíme z tvrdého materiálu Biocryl.
Při SPONGIOPLASTICE se na odlehčení používá modelovací vosk v kombinaci s Ausblockkittem. Isofolanová folie slouží jako isolace podkládaných míst. Krycí deska je zhotovena z měkkého plastického materiálu BIOPLAST. Oba typy desek se upravují v přístroji MINISTAR

Obr. 1a Obr. 1b
Obr. 2a Obr. 2b
Obr. 3a Obr. 3b - ortodontický aparát pro pacienta s oboustranným rozštěpem
Obr. 4a Obr. 4b - jednostranný rozštěp - ortodontický aparát retenční s doplněným zubem


Další úloha zubního technika spočívá ve spolupráci s lékaři při zhotovování různých typů snímacích ortodontických aparátů. Princip těchto aparátů je založen na korekci nepravidelnosti dentice zubního oblouku a napomáhání rozvoji čelisti.
Horní čelist u rozštěpové vady je obvykle vlivem jizevnatých pooperačních tahů kolabována a je nutné ji systematicky rozšiřovat a to jak snímacími tak fixními aparáty.

Snímací ortodontické aparáty obsahují vždy tyto prvky:

a) různé druhy retenčních spon
b) výtlačná pera
c) šrouby
d) labiální oblouky

Obr. 5 - Jednostranný šroub k posunu horních řezáků a oboustranný šroub k rozšíření obou segmentů čelisti - lze použít také třístranný šroub Bertoni Obr. 6 - Ortodontický aparát k rozšíření patrového švu – šroub Hyrax doplněný pryskyřičnými „křídly“ a nákusy


Tyto prvky jsou podle indikace lékaře vloženy do pryskyřičné báze.
Z nejrůznějších systémů léčby je třeba vybrat to nejvhodnější a nejúčinnější řešení.
Specifičnost práce zubního technika pracujícího v Rozštěpovém centru spočívá v dokonalé znalosti problematiky dané vývojové vady a jeho pohotové reakci na požadavky příslušných odborníků. Zhotovení snímacího aparátu a jeho eventuální opravy, nebo úpravy musí být provedeno neprodleně, neboť u pacienta dochází rychlé recidivě.
Léčba pacienta s rozštěpovou vadou je dlouhodobá, vyžaduje spolupráci rodičů a hlavně pacienta samého. Zubní oblouk, kterému se přes vrozenou rozštěpovou vadu podaří vtisknout optimální anatomické poměry, je výsledkem mnohaleté práce pacienta a celého lékařského týmu, který se na léčbě podílí.

 


 

Zdroj http://www.stomateam.cz/index.php?clanek=125
           http://www.operativa.cz
         

11.04.2013 10:54:09 - lucie2604: Aktuální webové stránky Občanského sdružení Šťastný úsměv jsou www.stastny-usmev.cz, FB profil zůstal nezměněn http://www.facebook.com/StastnyUsmev. Původní stránky www.rozstepy.cz nejsou aktualizovány, všechny informace z nich a mnohem více najdete na www.stastny-usmev.czsmiley
10.06.2012 23:05:57 - lucie2604: Nově najdete Šťastný úsměv nejen na www.rozstepy.cz ale i na http://www.facebook.com/StastnyUsmev smiley
05.04.2012 21:26:25 - zanovymusmevem: Webové stránky sdružení klientů a přátel Centra pro léčbu rozštěpových vad při FNKV Praha se zcela konkrétními informacemi o léčbě rozštěpů obličeje na tomto pracovišti - www.zanovymusmevem.cz.
01.03.2012 11:10:55 - lucie2604: Dobrý den, podívejte se na nově přepracovaný web o rozštěpech www.rozstepy.cz. Najdete tam zajímavé informace, dojemné příběhy maminek i dospělých, diskusní fórum a bazárek zdravotních potřeb. Lucka