Máme děťátko

Skolióza

Umožnění vzpřímeného držení těla je jednou z hlavních funkcí naší páteře. Další funkcí naší páteře je umožnění pohybu a konečně taky ochrana důležitých součástí centrálního nervového systému - míchy a nervů.

  Páteř se skládá z 31 - 34 kostěných obratlů. Z toho je: 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových (srostlých v kost křížovou) a 2-5 kostrčních (pevně spojené v kostrč). Na pohybu se při tom nepodílí všechny části páteře rovnoměrně. Velmi pohyblivá je krční a bederní páteř, málo pohyblivá je hrudní páteř, nepohyblivé jsou obratle srostlé s kost křížovou (téměř nepohyblivé jsou obratle tvořící kostrč).

  Kloubní spojení dvou sousedních obratlů se spolu stýkají přes chrupavčitou ploténkou a dva další meziobratlové klouby. Skloubení 1. (atlas = nosič) a 2. (axis = čepovec) krčního obratle má odlišnou stavbu a chybí meziobratlová ploténka. Odlišně se též spojuje lebka a první krční obratel. Na každém hrudním obratli jsou navíc 2 kloubní plošky pro připojení žeber. Kloubní výběžky obratlů slouží ke kloubnímu spojení, na ostatní se upínají páteřní svaly. meziobratlová ploténka

     Chrupavčitá ploténka je vytvořena ze zevního fibrózního prstence tvořeného pevnými a propletenými vlákny vaziva. Toto vazivo je na okrajích srostlé s obratlem. V tomto prstenci je uzavřeno vodnaté kulovité jádro. Toto jádro je při pohybech páteře díky své nestlačitelnosti přesouváno na strany.

     Skloubení páteře jsou zajištěna vazy a svaly. Uplatňují se vazy a svaly, které se na páteř upínají přímo nebo i vzdálenější svalové skupiny, jejichž silové působení je do oblasti páteře přenášeno. Všechny společně umožňují pohyby páteře.

     Sloupec obratlů uložených nad sebou pak vytváří páteřní kanál, ve kterém je uložena mícha. Z ní pak kostěnými otvory, tvořenými sousedním horním a spodním obratlem, odstupují nervové kořeny dále se dělící na nervy. Mícha neprobíhá celou páteří, ale končí v úrovni 1.-2. bederního obratle. Mozek a míchu dohromady označujeme jako centrální nervový systém (CNS).Pro zvetšeni klikni na obrázek


Skolióza - bočitost páteře

Také u dětí se stále více setkáváme se zdravotními problémy, které bychom mohly nazvat jako "dětské civilizační choroby".

Například podle statistik třetina dětí má vadné držení těla, ochablé zádové svalstvo nebo vychýlenou páteř. Zatímco v dětství nemusí tyto změny provázet velké problémy, v dospělosti může takový člověk trpět velkými bolestmi zad a jejich špatnou pohyblivostí. V té době už je náprava obtížná, a proto je velice důležité, abychom vše podchytili včas, Páteř je fyziologicky zakřivená v předo-zadním směru ( krční a bederní lordóza = vybočení dopředu, a hrudní kyfóza = vybočení dozadu). Soustavou vazů a svalů vytváří pružnou, elastickou a pevnou oporu celému tělu , nese hlavu, kterou svou pružností chrání před nárazy při každém, kroku. V bočném směru je páteř normálně přímá, vybočení do strany označujeme jako bočitost - skoliosu.

Příčiny

Faktory, které nejčastěji způsobují vadné držení těla a další deformace

 • dlouhodobé sezení
 • celkově málo pohybu
 • jednotranný pohyb (především při sportu)
 • nestejná délka končetin
 • pohodlné polohy při sezení
 • nošení tašek na jednom rameni
 • špatná obuv
 • ploché nohy
 • stavy po úrazech končetin

Nejjednodušší formou je vadné držení těla . K tomu vedou nesprávné návyky - nadměrné sezení nejčastěji ve špatné poloze, povalování u televize, nedostatek pohybu, únava, jednostranný pohyb, ploché nohy. Tyto negativní faktory musí ovlivňovat především rodiče.
Ke zhoršování původního stavu dochází ve fázích urychleného vývoje, kdy kosti rostou rychleji než svaly a chybí jim tak potřebný svalový aparát. Jedná se o pátý až šestý rok a devátý až jedenáctý rok života dítěte. U děvčat je dále kritické období mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem, u chlapců mezi čtrnáctým a sedmnáctým rokem. Důležitou roli hraje i správné stravování s dostatkem vápníku a vitaminů potřebných ke správnému růstu .
Mnoho svalových problémů, ale i problémů s páteří vzniká v důsledku přetěžování těchto orgánů, zvláště jednostranná zátěž nebo přetěžování závodním sportem, ale třeba i násilné posazování do chodítek nebo vodění za ruce u batolat.

Diagnóza

Nejjednodušší formou je vadné držení těla. Projevuje se asymetrickým držením těla ve volném stoji - pozorujeme asymetrii ve výšce ramen a lopatek, přesunutou hlavu, kulatá záda. V aktivním stoji, kdy se dítě "narovná", se tyto asymetrie upraví, v předklonu a v záklonu nepozorujeme vybočení páteře.
Jak dále pokračuje, další formou deformace je vychýlení páteře. Diagnóza potom zní skoliosa, kyfosa nebo lordosa. Příčina těchto problémů v osmdesáti procentech není známa, ve zbývajících procentech se jedná o následek nějaké nemoci nebo další závažnější vady.
Pozorujeme opět asymetrické postavení ramen, lopatek, pánve, kulatá záda, esovitý průběh obratlových trnů viditelných na zádech, v předklonu asymetrii hrudního koše a zádových svalů, často omezení předklonu a záklonu i s bolestí, asymetrické omezení úklonů. Hodnotíme symetrii hýžďových svalů, výšku podkolenních jamek i osové postavení dolních končetin - kolena a hlezen.
Stupeň vybočení hodnotíme na RTG snímku páteře vestoje zezadu a z boku podle úhlu sklonu obratlů.

Terapie

Cílem terapie je hlavně zabránit vývoji vybočení a zhoršování stavu. Včasnou konzervativní léčbou skoliózy lze ve většině případů snížit, nebo alespoň udržet škodlivé zakřivení páteře. Pacient má být pravidelné sledován svým lékařem-ortopedem. Doporučujeme také změnu režimu dne, kdy by dítě své odpolední povinnosti a činnosti mělo prokládat pohybem a námi doporučenými cviky. Každodenní rehabilitační cvičení pacienta by mělo být samozřejmostí.
Závažnost vychýlení páteře je rozdělena do čtyř stupňů. První léčíme pouze rehabilitací - cvičením, nácvikem správného držení a třeba správného stereotypu chůze. Podle stupně vybočení doporučíme omezení některých aktivit jako dlouhé pochody a běhy, silové cviky na nářadí apod. Při větším vybočení ve vhodný rehabilitační pohyb v dětské léčebně nebo i dětská lázeňská léčba. U druhého stupně ordinujeme navíc nošení korzetu a další režimová opatření ( např. dvoje učebnice do školy). Protetické (ortotické) pracoviště zhotoví korzet a zajišťuje servis ortopedické pomůcky. Třetí a čtvrtý již vyžaduje opakované rehabilitační pobyty a nakonec i operativní zákrok. Ten je však prováděn jen v malém množství případů. Většinou se daří tyto deformace podchytit včas. Zajímavé je také to, že ačkoli dívky daleko více dbají na svoji postavu a správné držení těla, trpí mnohem častěji těmito problémy než chlapci.

 • Další používané rehabilitační metody :
 • mobilizace páteře i ostatních kloubů, měkké techniky
 • VOJTOVA METODA
 • klasická rehabilitace - relaxační i stimulační techniky
 • rehabilitace skolióz podle Schrotové
 • reflexní masáže
 • reflexní terapie
 • reflexní zónová terapie na noze
 • akupresura

Prevence

Prvním, kdo tyto problémy u dětí zjistí, jsou nejčastěji pediatři ( logické by bylo, kdyby si asymetrií v postavení ramen, kulatých zad apod. jako první všimli rodiče!!) . Z toho důvodu je také důležité absolvovat s dítětem pravidelně preventivní lékařskou prohlídku. Rodiče si však mohou i sami doma provést takový jednoduchý test - dítě se postaví zády k nim a oni sledují, zda má ve stejné rovině ramena, nevystouplé lopatky, pánev v rovině, podkolenní jamky ve stejné výši. Pohled ze strany odhalí kulatá záda nebo například příliš prohnutou bederní část páteře.
Nejdůležitější v prevenci skolioz, ale obecně celkového správného vývoje dítěte, je pravidelná a přiměřená pohybová aktivita. Vhodný je dostatek rekreačního sportu, turistika, plavání, kolektivní sporty. Ideální by bylo zvyknout si na pravidelné ranní rozcvičení s protažením svalů a "nastartováním" těla. U dětí závodně sportujících je důležité nejen absolvovat povinné prohlídky u sportovního lékaře, ale nepodceňovat i drobné potíže a asymetrie v postavení nohou a páteře, v případě pochybností či podezření i na drobné vady raději preventivně navštívit ortopeda či přímo podologickou poradnu ( na vady nohou) nebo spondylologickou poradnu ( na vady páteře).
Zdroj http://www.dostry.cz/podrobne/potize_skolioza.htm